Edició 2018

Edició 2017 - Proposta guanyadora

Després d’estudiar diverses opcions, com per exemple si el pas havia de ser elevat o soterrat, es va optar, per motius tècnics, per un pas elevat amb estructura metàl·lica amb escales i ascensors, perquè presenta menys afectació per al trànsit de vehicles i per als vianants.

El pas elevat consisteix en una estructura metàl·lica pentagonal coberta amb vidres laminats que deixa un espai entre els vidres laterals i la coberta. Té en compte la ventilació per evitar les condensacions i l’afectació sonora a l’interior de l’estructura. La passarel·la compta amb escales i un ascensor panoràmic adaptat amb acabats de vidre per a cada banda de la carretera.

En aquests moments l’obra es troba en fase de construcció per l’empresa Construccions Modernes, SA, amb la previsió que els treballs s’acabin el mes de juny del 2018.

 Actualment en fase de construcció (fotomuntatge).